AAA

Rehabilitacja ruchowa

Uczniowie niepełnosprawni ruchowo uczestniczą w zajęciach rehabilitacji ruchowej. Pod opieką fizjoterapeuty wykonują ćwiczenia ruchowe zgodnie z zaleceniami lekarskimi, wynikającymi ze specyfiki choroby i aktualnego stanu sprawności.

Celem rehabilitacji ruchowej jest optymalna sprawność ucznia w samoobsłudze, zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się deformacji kostno-stawowych wynikających z unieruchomienia i wymuszonej pozycji ciała.

Rehabilitację ruchową prowadzi fizjoterapeuta w dobrze wyposażonej do ćwiczeń sali. Są to zajęcia indywidualne lub w grupie 2-3 osobowej.

Ważnym elementem aktywizacji ruchowej uczniów niepełnosprawnych ruchowo jest sport szkolny. Dbamy, aby nasi uczniowie z dysfunkcją narządu ruchu uczestniczyli w szkolnych turniejach sprawności, dostosowujemy ich formułę do ich potrzeb i możliwości funkcjonalnych.

Tradycją szkoły stały się turniej Boccia, w których propagujemy tą grę jako doskonały sposób na sportową rywalizację i rekreację osób niepełnosprawnych ruchowo.

BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X