AAA

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

Dla klas I-V SP. Zajęcia realizowane w małych grupach lub indywidualnie. Prowadzi je psycholog. Zajęcia są dostosowane do możliwości i potrzeb uczestników.

Zajęcia mają na celu:

  • Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie szczególnie swoich emocji i uczuć oraz rozszerzania słownictwa w tym zakresie;
  • Omówienie różnych konstruktywnych sposobów wyrażania swoich uczuć, szczególnie rozwijanie umiejętności jak radzić sobie z negatywnymi emocjami;
  • Odreagowywanie napięć i pomoc w lepszym radzeniu sobie z sytuacjami stresującymi;
  • Rozwijanie umiejętności społecznych i omawianie panujących norm i zasad, a także konsekwencji ich łamania;
  • Wspólne rozwiązywanie sytuacji problemowych poprzez lepsze rozumienie zależności przyczynowo - skutkowych;
  • Rozwijanie pozytywnych kontaktów w grupie poprzez zachęcanie do współpracy, wzajemnego szacunku, rozumienia potrzeb innych oraz stosowania zachowań asertywnych;
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości;
  • Odkrywanie mocnych stron;
  • Omawianie wartości w naszym życiu;
BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X