AAA

Ruch rozwijający zmysły

Program autorski RUCH ROZWIJAJĄCY ZMYSŁY (RRZ) opracowany przez Panią Martę Wiśniewską i Panią Małgorzatę Sakowską-Chudy zakłada wykorzystanie kilku metod terapeutycznych z obszaru pedagogiki specjalnej we wspomaganiu ogólnego rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Program ukierunkowany jest na wspomaganie rozwoju ruchowego, zmysłowego, emocjonalno-społecznego oraz poznawczego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną przez stwarzanie optymalnych okazji pozwalających na zdobywanie pierwotnych doświadczeń zmysłowych będących bazą do budowania wiedzy o swoim ciele (somatognozja) i świecie zewnętrznym, rozwijania odporności emocjonalnej oraz otwartości na nowe doświadczenia, stymulowanie komunikacji, w tym komunikacji pozawerbalnej oraz wyzwalanie radości przez ruch i kontakt z rówieśnikami.

Program przeznaczony jest do realizacji w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na I etapie nauczania (nauczanie zintegrowane). Oddziaływania terapeutyczne wobec dzieci niepełnosprawnych, które poprzedzają edukację koncentrują się wokół czterech etapów. Są to:

I. pobudzanie zmysłów

II. integracja zmysłowo-ruchowa

III. wypracowanie somatognozji

IV. wypracowanie gotowości do nauki, w tym odporności emocjonalnej.

BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X