AAA

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

W ramach zajęć wspomagających rozwój dziecka w ZSS nr 63 prowadzona jest terapia integracji sensorycznej (SI)

Termin integracja sensoryczna (SI) określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie, mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia. Może to być odpowiedź ruchowa, jak i myślowa.

Terapia integracji sensorycznej (SI) może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę, a jej podstawą jej diagnoza.

Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Podczas sesji dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.

Celem pracy terapeutycznej jest między innymi wspomaganie rozwoju procesów przetwarzania bodźców sensoryczno-motorycznych oraz procesów uczenia się w tym rozwoju mowy, zmniejszanie trudnych i nietypowych zachowań związanych z zaburzeniami modulacji bodźców zmysłowych różnych modalności.

W czasie zajęć metodą integracji sensorycznej terapeuta między innymi dostarcza bodźców sensorycznych z zakresu bazowych systemów: przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego oraz wzrokowego, słuchowego, węchowego i smakowego, usprawnia pracę gałek ocznych, kształtuje stabilizację centralną, schemat ciała i grafomotorykę.

Integracja sensoryczna nie jest substytutem rzeczywistej edukacji, może natomiast poprawić uczenie się i sprawić, że będzie ono łatwiejsze.

BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X