AAA

Eeg biofeedback

Zajęcia rewalidacyjne w SPS 213 wzbogacone zostały o metodę EEG BIOFEEDBACK.

EEG (Elektroencefalogram) Biofeedback jest metodą terapeutyczną, opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej, która umożliwia danej osobie uczenie się zmieniania charakterystyki swych fal mózgowych tak, aby mózg pracował wydajniej i szybciej.

Za pomocą metody EEG BIOFEEDBACK dziecko samo uczy się, jak jego własny mózg powinien odpowiednio pracować przy minimalnym zużyciu energii, wykorzystując wszystkie możliwości funkcji poznawczych i optymalizując koncentrację uwagi, pamięć, twórczość, sen, organizację i planowanie swoich poczynań itp.

Dla kogo:

 • przy niepełnosprawności intelektualnej
 • przy zaburzeniach koncentracji uwagi i pamięci
 • przy nadpobudliwości psychoruchowej, agresji (ADHD, ADD)
 • przy problemach szkolnych (problemy w nauce, dysleksja, dyskalkulia i inne)
 • przy zaburzeniach mowy
 • przy zaburzeniach ze spektrum autyzmu

Stosowany w celu:

 • poprawy koncentracji uwagi
 • zwiększenia efektywności uczenia się
 • usprawnienia motoryki, koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • rozwoju mowy
 • zmniejszenia napięcia emocjonalnego
 • panowania nad emocjami
 • poprawy samooceny

Dzieci kierowane są na terapię EEGBIOFEEDBACK przez zespół specjalistów: psychologa, logopedę, pedagoga, wychowawcę, który dokonuje wielospecjalistycznej diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka. Przed rozpoczęciem terapii uczeń kierowany jest na badanie EEG. Cele szczegółowe terapii ustalane są indywidualnie na podstawie wyników badań i diagnozy specjalistycznej związanej z terapią EEG BIOFEEDBACK.

BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X