AAA

Alternatywne metody komunikacji (AAC)

Zajęcia AAC przeznaczone są dla uczniów:

 • z zaburzeniami ekspresji językowej – do tej grupy należą osoby, które rozumieją mowę innych, ale same nie mogą mówić. Tutaj celem AAC jest zapewnienie takiego sposobu porozumiewania się, który stałby się stałym sposobem ekspresji językowej
 • wymagających języka alternatywnego – w tej grupie znajdują się takie osoby, które mają poważne problemy z rozumieniem mowy; tutaj komunikacja alternatywna jest podstawowym sposobem porozumiewania się. Celem AAC jest stworzenie możliwości nauki rozumienia i używania alternatywnego środka komunikacji bez potrzeby stosowania mowy werbalnej.
 • wymagających wsparcia językowego – do tej grupy należą osoby, które posługują się mową werbalną, ale wyrazistość ich wypowiedzi jest mocno ograniczona – tutaj AAC ulepsza ekspresję językową.

Stosowane w pracy nad rozwojem porozumiewania się dziecka niemówiącego systemy znaków powinny się charakteryzować łatwością demonstrowania i wykonywania znaków, czytelnością, możliwością tworzenia różnych kombinacji i łączenia znaków ułatwiających znaczenie przekazu. Wskazane jest korzystanie z różnych znaków i systemów. Wielu użytkowników AAC korzysta na co dzień z kombinacji różnych systemów porozumiewania się oraz różnych urządzeń technicznych. Każdy system ma użytkownikowi coś innego do zaoferowania.

Dzięki stosowaniu AAC:

 • dziecko lepiej rozumie świat i to, co do niego mówimy, dzięki temu czuje się bezpieczniej;
 • dziecko dokonuje wyborów, dzięki temu jest niezależne i samodzielne;
 • dziecko może wyrażać swoje prośby i potrzeby; być lepiej rozumianym przez inne osoby;
 • dziecko może rozmawiać nie tylko z mamą/tatą, ale też rówieśnikami, nauczycielami - poszerza się w ten sposób krąg partnerów komunikacyjnych;
 • rozwija się poznawczo – poznaje nowe rzeczy, zdobywa nowe informacje;
 • dziecko może mówić nam o tym, co było lub o tym co będzie i może zadawać nam pytania;
 • może aktywnie uczestniczyć w sytuacjach komunikacyjnych; nie pozostaje bierne;
 • symbole AAC są idealnym sposobem na pokazanie dziecku, że jego sposób komunikacji „działa” i w ten sposób motywować dziecko do mówienia;
 • symbole AAC są pomocne dla dzieci, które mówią słabo; pomagają w byciu zrozumianym;
 • symbole AAC wzmagają gotowość i motywację komunikacyjną;
 • na końcu, w sytuacji braku pojawienia się mowy, są one alternatywą dla komunikacji.

 

W ramach usprawniania umiejętności komunikacyjnych uczniów korzystających z metod AAC, dodatkowo w naszej szkole realizowany jest autorski program mgr A. Harasz – Bratkowskiej oraz mgr M. Sakowskiej – Chudy „Kulinarne AAC”. Odbywa się on w formie cyklicznych zajęć, podczas których uczniowie, w pracowni kuchennej, przygotowują potrawy wg przepisów ułożonych z symboli AAC (symbole programu MÓWik). Z zebranych przepisów uczniowie na bieżąco tworzą książkę kulinarną AAC.

W szkole organizowane są również comiesięczne spotkania „Rozmówki AAC”, których celem jest przede wszystkim integracja uczniów korzystających z metod AAC z różnych zespołów klasowych oraz nabywanie kompetencji komunikacyjnych w relacjach z rówieśnikami.

BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X