AAA

ŚWIETLICA

Świetlica szkolna przy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213.

Świetlica w naszej szkole funkcjonuje  w godz. 7.00 – 17.00 i obejmuje opieką uczniów ze szkoły podstawowej.

Wychowawcy:

  • Hanna Kosior – kierownik
  • Renata Kamieńska
  • Jowita Lech-Narewska
  • Jolanta Magowska
  • Anna Kmieć
  • Aleksandra Szostak

 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu a także stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, wzbogacania wiadomości, rozwijania umiejętności i zainteresowań.

W naszej codziennej pracy staramy się jak najlepiej wypełnić czas spędzony przez dzieci w świetlicy poprzez organizowanie wielu ciekawych zajęć, dbamy o rozwijanie  umiejętności i zainteresowań, kształtujemy właściwe postawy, pragniemy przyczynić się do wszechstronnego rozwoju dzieci.

W godzinach świetlicowych prowadzone są zajęcia:

- plastyczno-techniczne

- muzyczno-ruchowe

- gry i zabawy dydaktyczne i integracyjne

- zajęcia sportowe

a także koła zainteresowań:

- dziennikarskie

- języka angielskiego

- sportowe

Organizujemy różnego rodzaju warsztaty, konkursy i imprezy okolicznościowe. W tym roku szkolnym planujemy zorganizować między innymi warsztaty i konkursy plastyczne: "Zima", "Maska Karnawałowa" i inne konkursy wiedzy o Warszawie, imprezy okolicznościowe: Andrzejki, Spotkanie Mikołajkowe, Świetlicowa wigilia, Zabawa Ostatkowa i inne. 

 

 


BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X