AAA

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

 

 

Informujemy, iż od dnia 4 kwietnia 2022 roku klasy 4- 8 dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00

 

 

 

 

                          Dyrektor

                  Szkoły Podstawowej
                                                   nr 213 im I. Sendlerowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

 

 

Informujemy, iż od dnia 4 kwietnia 2022 roku klasy 4- 8 dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00

 

 

 

 

                          Dyrektor

                  Szkoły Podstawowej
                                                   nr 213 im I. Sendlerowej

 

 

 

 

Rodzice i opiekunowie kandydatów do Szkoły Podstawowej nr 213zostaną poinformowani telefonicznie o przyjęciu dziecka do szkoły.


 

 

 

 

Szanowni Rodzice

 

Informujemy, iż nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2022/ 2023 zostaje przedłużony do dnia 11 marca 2022 roku.

Lista przyjętych uczniów zostanie ogłoszona dnia 15 marca 2022 roku.

Nabór w roku szkolnym 2022/2023

Zapisy uczniów do klas 1 na rok szkolny 2022/ 2023

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 213 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie zaprasza kandydatów do klasy pierwszej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

·         niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,

·         niepełnosprawności sprzężone.

Ze względu na sytuację epidemiczną nabór do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 213 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie odbywać się będzie według poniższych zasad:

·         rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do szkoły proszeni są o kontakt telefoniczny
z sekretariatem szkoły pod numerem (22) 620 39 31.

·         spotkania z rodzicami i kandydatami odbywać się będą po uprzednim ustaleniu daty
i godziny, wyłącznie w formie indywidualnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Wymagane dokumenty:

·         podanie o przyjęcie ucznia do szkoły (plik do pobrania),

·         karta informacyjna (plik do pobrania),

·         oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

·         potwierdzenie woli zapisu dziecka (plik do pobrania),

·         inne opinie i ważne dokumenty dotyczące ucznia.

 

Do naszej placówki mogą być przyjmowani uczniowie z terenu całej Warszawy.
W przypadku kandydatów  spoza Warszawy wymagane jest skierowania z Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy

 

 

Zapisy uczniów do klas 2-8

 

Rodziców zainteresowanych przyjęciem dziecka do klas 2-8 posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

·         niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,

·         niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym

zapraszamy w miarę dostępności miejsc, po rozmowie z dyrekcją szkoły oraz konsultacją ze szkolnym pedagogiem i psychologiem.

 

 

Ważne terminy

 

Do 28 lutego 2022 r.

Składanie dokumentów w sekretariacie szkoły

15 marca 2022 r.

Ogłoszenie  listy uczniów przyjętych do SPS nr 213

Do 18 marca 2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do szkoły (elektronicznie na adres sekretariat@sp213.pl

 lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły)

 

Dokumenty pomocne przy zapisywaniu dziecka do szkoły.

Wzór karty przyjęcia - KARTA

Wzór podania dla kandydata do szkoły podstawowej - PODANIE

Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru do szkoły

Potwierdzenie_woli_zapisu_dziecka_do_klasy_I

 

Dodatkowe informacje:

LEGITYMACJA

WNIOSEK O WYDANIE WARSZAWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

 

 

BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X