AAA

Nabór w roku szkolnym 2020/2021

ZAPISY DZIECI DO kl. 1 SP

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 213 zaprasza uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z:

 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym;
 • niepełnosprawnością ruchową;
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 1. Zgłoszenia do kl. 1 przyjmujemy bezpośrednio w sekretariacie szkoły do godziny 16:00 2 marca 2020 r. po uprzedniej konsultacji z psychologiem szkolnym oraz dyrektorem szkoły.

 2. Dokumenty potrzebne do zapisania ucznia do szkoły:
  • podanie o przyjęcie ucznia do szkoły (plik do pobrania na dole strony)
  • karta informacyjna (plik do pobrania na dole strony)
  • oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W sytuacji, gdy dziecko nie ma jeszcze wystawionego orzeczenia, niezbędne jest zaświadczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o trwającym postępowaniu orzekającym;
  • potwierdzenie woli zapisu dziecka (plik do pobrania na dole strony)
  • inne opinie i ważne dokumenty dotyczące ucznia.

 3. Do naszej placówki mogą być przyjmowani uczniowie z terenu całej Warszawy.
  Z innych powiatów potrzebna jest zgoda Starosty w porozumieniu z Biurem Edukacji m.st. Warszawy.

 4. W najbliższym czasie zapraszamy dzieci i rodziców zainteresowanych naszą szkołą na:
  • DZIEŃ OTWARTY – 25 lutego 2020 r.

 

 

 

ZAPISY UCZNIÓW DO SP kl. 2-8

Uczniów zainteresowanych naszą szkołą przyjmujemy w trakcie całego roku szkolnego do wszystkich klas szkoły podstawowej w miarę dostępności miejsc po rozmowie z dyrekcją szkoły oraz konsultacji ze szkolnym psychologiem.

 

 

 

WAŻNE TERMINY:

25 lutego 2020 r.

DZIEŃ OTWARTY

Do 2 marca 2020 r.

Składanie dokumentów w sekretariacie szkoły do godziny 16:00.
W przypadku oczekiwania na wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o trwającym postępowaniu orzekającym.

5 marca 2020 r.

Wywieszenie listy uczniów przyjętych do SPS nr 213 o godzinie 12:00.

9 marca 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania dziecka do szkoły.

30 maja 2020 r.

Piknik szkolny

Dzień adaptacyjny dla nowo przyjętych uczniów do 1 klasy - rodzice zostaną powiadomieni po ustaleniu terminu.

 

 

Dokumenty pomocne przy zapisywaniu dziecka do szkoły.

Wzór karty przyjęcia - KARTA

Wzór podania dla kandydata do szkoły podstawowej - PODANIE

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej

Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru do szkoły

Dodatkowe informacje:

LEGITYMACJA

WNIOSEK O WYDANIE WARSZAWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X