AAA

Nabór w roku szkolnym 2021/2022

Zapisy uczniów do klas 1 na rok szkolny 2021/ 2022

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 213 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie zaprasza kandydatów do klasy pierwszej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

·         niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim

·         niepełnosprawność ruchową,

·         niepełnosprawności sprzężone.

 

Ze względu na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 nabór do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 213 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie  odbywać się będzie według poniższych zasad:

·         rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do szkoły proszeni są o kontakt telefoniczny
z sekretariatem szkoły pod numerem (22) 620 39 31.

·         spotkania z rodzicami i kandydatami odbywać się będą po uprzednim ustaleniu daty
i godziny, wyłącznie w formie indywidualnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Wymagane dokumenty:

·         podanie o przyjęcie ucznia do szkoły (plik do pobrania)

·         karta informacyjna (plik do pobrania)

·         oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

·         potwierdzenie woli zapisu dziecka (plik do pobrania)

·         inne opinie i ważne dokumenty dotyczące ucznia.

 

Do naszej placówki mogą być przyjmowani uczniowie z terenu całej Warszawy.
W przypadku kandydatów  spoza powiatu warszawskiego wymagane jest skierowania z Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy

Zapisy uczniów do klas 2-8

Rodziców zainteresowanych przyjęciem dziecka do naszej szkoły zapraszamy w trakcie całego roku szkolnego w miarę dostępności miejsc, po rozmowie z dyrekcją szkoły oraz konsultacji ze szkolnym pedagogiem i psychologiem.

Ważne terminy

Do 2 marca 2021 r.

Składanie dokumentów w sekretariacie szkoły do godziny 16:00.

5 marca 2021 r.

Ogłoszenie  listy uczniów przyjętych do SPS nr 213 o godzinie 12:00.

Do 9 marca 2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do szkoły.

 

Dokumenty pomocne przy zapisywaniu dziecka do szkoły.

Wzór karty przyjęcia - KARTA

Wzór podania dla kandydata do szkoły podstawowej - PODANIE

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej

Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru do szkoły

Dodatkowe informacje:

LEGITYMACJA

WNIOSEK O WYDANIE WARSZAWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X