AAA

Nabór w roku szkolnym 2022/2023

Zapisy uczniów do klas 1 na rok szkolny 2022/ 2023

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 213 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie zaprasza kandydatów do klasy pierwszej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

·         niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,

·         niepełnosprawności sprzężone.

Ze względu na sytuację epidemiczną nabór do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 213 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie odbywać się będzie według poniższych zasad:

·         rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do szkoły proszeni są o kontakt telefoniczny
z sekretariatem szkoły pod numerem (22) 620 39 31.

·         spotkania z rodzicami i kandydatami odbywać się będą po uprzednim ustaleniu daty
i godziny, wyłącznie w formie indywidualnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Wymagane dokumenty:

·         podanie o przyjęcie ucznia do szkoły (plik do pobrania),

·         karta informacyjna (plik do pobrania),

·         oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

·         potwierdzenie woli zapisu dziecka (plik do pobrania),

·         inne opinie i ważne dokumenty dotyczące ucznia.

 

Do naszej placówki mogą być przyjmowani uczniowie z terenu całej Warszawy.
W przypadku kandydatów  spoza Warszawy wymagane jest skierowania z Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy

 

 

Zapisy uczniów do klas 2-8

 

Rodziców zainteresowanych przyjęciem dziecka do klas 2-8 posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

·         niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,

·         niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym

zapraszamy w miarę dostępności miejsc, po rozmowie z dyrekcją szkoły oraz konsultacją ze szkolnym pedagogiem i psychologiem.

 

 

Ważne terminy

 

Do 28 lutego 2022 r.

Składanie dokumentów w sekretariacie szkoły

7 marca 2022 r.

Ogłoszenie  listy uczniów przyjętych do SPS nr 213

Do 10 marca 2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do szkoły (elektronicznie na adres sekretariat@sp213.pl

 lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły)

 

 

Dokumenty pomocne przy zapisywaniu dziecka do szkoły.

Wzór karty przyjęcia - KARTA

Wzór podania dla kandydata do szkoły podstawowej - PODANIE

Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru do szkoły

Potwierdzenie_woli_zapisu_dziecka_do_klasy_I

 

Dodatkowe informacje:

LEGITYMACJA

WNIOSEK O WYDANIE WARSZAWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X