AAA

Nadanie szkole imienia.

Dnia 12.10.2010 r. w rocznicę 50-lecia istnienia szkoły odbyła się uroczystość nadania imienia. Naszą patronką została Irena Sendler.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele Św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej. Mszę koncelebrował Jego Eminencja Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski, w trakcie której poświęcił sztandar szkoły.

Po mszy, na dalszą część uroczystości, wszyscy udali się do szkoły.

W szkole, uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych i powitaniem przez panią Dyrektor Celinę Maszke-Kaczorek wszystkich zgromadzonych. Całą imprezę poprowadził pan Maciej Orłoś.

Historię szkoły zaprezentowała pani Wioletta Latosińska, natomiast uzasadnienie wyboru imienia odczytała uczennica Karolina Kiliszek.

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji m.st. Warszawy pani Mieczysława Nowotniak odczytała i wręczyła pani Dyrektor ZSS 63 uchwałę o nadaniu szkole imienia i prawa posiadania sztandaru.

Następnie pani Dyrektor przekazała sztandar przedstawicielom społeczności uczniowskiej, którzy zaprezentowali sztandar.
Podczas uroczystości towarzyszył nam poczet sztandarowy Gimnazjum Nr 23 im. Ireny Sendler z Warszawy.

Kolejnym punktem uroczystości, były wystąpienia gości.
Głos zabrali: przedstawiciel Kuratora Mazowieckiego i przedstawiciel ZNP.

Wystąpiła pani Anna Drabik ze Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu, która jako dziecko została uratowana przez panią Irenę Sendler.
Swoimi wspomnieniami podzieliła się z nami córka naszej patronki pani Janina Zgrzembska. Od niej dowiedzieliśmy się, jak Irena Sendler cieszyła się szkołami jej imienia mówiąc o nich, że "są to jej Noble".

W imieniu Rady Rodziców głos zabrala pani Jadwiga Dwurzyńska, a jako przedstawiciel społeczności uczniowskiej Kasia Jankowska.

Po części oficjalnej, uatrakcyjniły uroczystość występy artystyczne.
Pan Mikołaj Martin, nasz absolwent, wykonał utwory organowe.

Następnie uczniowie naszej szkoły pokazali przedstawienie pt: "Tajemnica jabłoni", które opowiadało o Irenie Sendler i ratowaniu przez nią dzieci z Getta Warszawskiego.

Występy baletowe zaprezentowali uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza z Warszawy.

Uroczystość zakończył pięknym wystąpieniem chór "Bogorya" z Grodziska Mazowieckiego pod kierunkiem pana Andrzeja Mazura.

Nad całością, gospodarskim okiem, czuwała pani Dyrektor Celina Maszke-Kaczorek.

Galeria zdjęć

BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X