AAA

Wydarzenia ostatnich tygodni sprawiły, że na pozór rutynowe czynności takie jak praca, edukacja, domowe obowiązki stały się dla nas dużym obciążeniem o charakterze silnego stresu. W codziennym funkcjonowaniu potrafiliśmy radzić sobie i zarządzać własnymi emocjami, jednak obecna sytuacja utrudnia panowanie nad nimi. Warto zapoznać się z kilkoma krokami które mogą pomóc w poradzeniu sobie w tak trudnym okresie.


Często w tym samym momencie rodzice dzielą swoją uwagę na obowiązki edukacji zdalnej między kilkorgiem dzieci. Mają do wykonania swoją prace zawodową, nie zapominając o codziennych obowiązkach takich jak ugotowanie posiłków, dbanie o zwierzęta czy zaplanowanie zakupów. Przestrzeń którą dzielimy z innymi domownikami również nie zawsze jest komfortowa. Warto wtedy porozmawiać o potrzebach każdego z domowników: czego potrzebuje, co jest ważne dla dziecka oraz zwrócić uwagę na to co jest ważne dla mnie jako rodzica. Może się okazać, że prawie o każdej sytuacji możemy rozmawiać z wyprzedzeniem, nie czekając aż eskalacja emocji doprowadzi do kłótni. Proszę pamiętać że łatwiej jest wspierać dziecko gdy sami jesteśmy spokojni i opanowani.


Edukacja zdalna nie jest klasycznym odrobieniem prac domowych z dzieckiem. W ostatniej wiadomości wspominaliśmy o strukturze i planie dnia, tak by każdy dzień miał stały rytm, co pomoże w nauce systematyczności naszych uczniów. Proszę jednak pamiętać o priorytetach
i  nie narzucaniu sobie zbyt dużo, zbyt intensywnie.Nie działajmy pod wpływem presji. Pracujmy nad motywacją dziecka, towarzyszmy mu w codziennych problemach, rozmawiajmy o potrzebach. Będą zdarzały się dni gorszego samopoczucia, kiedy dzieci odmówią współpracy. Warto jest wtedy pomyśleć co jest priorytetem w edukacji i jak możemy wzmocnić i wesprzeć dziecko. Nie poddawajmy się! Każdy czasem potrzebuje „oddechu”.

Każda ze stron realizuje swoje obowiązki w nowy sposób, może to wpłynąć na niezrozumienie i narastającą frustrację. Rozmawiajmy o trudnościach, problemach, o tym co nas niepokoi. <s>Każda (</s>powtórzenie)rozmowa pomoże nam w rozumieniu siebie wzajemnie oraz rozwiązaniu trudności. Dotyczy to relacji zarówno w domu,  jak i tych na poziomie szkoła-rodzic. Postarajmy się o jasną komunikację, rozwiewajmy wątpliwości i niedopowiedzenia.

 

 

Jak sobie radzić gdy emocje pochłoną nasze ciało ?

W chaosie dnia codziennego warto jest znaleźć dla siebie codziennie chociaż 20 min na czas dla nas „TU I TERAZ”. Czym jest „tu i teraz”? Jest to każda aktywność,  która pozytywnie nas nastraja np. czytanie książek, bieganie, muzyka, długa kąpiel czy samotne posiedzenie
w ciszy na balkonie. Dajmy sobie ten czas by wzmocnić się psychicznie.

Emocje w nas narastają, kiedy zrobimy klasyczne „stop” w sytuacji frustracji możemy zastosować szybką metodę powrotu do „TU i TERAZ” poprzez wyłączenie wszystkich rozpraszaczy typu: radio, telewizor,  telefon, komputer. Zamknięcie oczu i 5 głębokich oddechów. Napięcie wszystkich mięśni, policzenie do 5 i rozluźnienie (warto powtórzyć kilka razy). Skupienie się na teraz poprzez: nazwanie 5 rzeczy które widzisz, słyszysz, czujesz, możesz dotknąć, określić kolor, smak. Pomyśleć o trzech rzeczach, za które jesteś w życiu wdzięczny.



 


Przedłużający się stres i negatywne emocje skupiają się tylko na widzeniu problemów zamiast szukaniu rozwiań. Dzieje się to zazwyczaj niezależnie od naszej woli. Tracimy wtedy energie, często krzyczymy, odwracamy się od bliskich, tracimy motywację do poszukiwania wsparcia.

Wprowadź do swojego życia schemat:
STOP: Zatrzymaj się na „tu i teraz”>OBSERWACJA: odczuwaj emocje, obserwuj siebie>ROZWIĄZANIE: szukaj rozwiązań, znajdź metodę.

Warto jest wtedy zadać sobie następujące pytania:

  • Czy mam wpływ na tę sytuację?

Jeżeli mamy wpływ warto wtedy porozmawiać z bliskimi, którzy tę samą sytuację mogą odbierać zupełnie inaczej, możemy od nich uzyskać wskazówki, jak oni poradziliby sobie na naszym miejscu. W sytuacjach kryzysu często myślimy o sobie w kategorii słabości. A co z naszymi mocnymi stronami? W takim momencie pomocne może być przywołanie wspomnień, kiedy poradziliśmy sobie z kryzysem. Jakie cechy mi w tym pomogły?Czy mogą pomóc w obecnej sytuacji?
Warto też jest problem rozłożyć na mniejsze części i rozwiązywać stopniowo etapami.
Pamiętajmy również o priorytetach,
często lubimy mieć poczucie kontroli i w codziennym życiu dążymy do panowania nad sytuacją, a odłożenie na określony czas myślenia o problemie daje nam chwilę na „świeżość umysłu” i szukanie alternatywnych rozwiązań.

Pamiętaj o zasobach płynących z otoczenia, nie jesteś SAM:

Poszukuj wsparcia emocjonalnego (pocieszenia, poczucia oparcia, zrozumienia, bliskości), lub rady u rodziny czy przyjaciół.

Pamiętaj o wsparciu ze strony szkoły: komunikacji z wychowawcą, psychologiem, pedagogiem szkolnym.

 


Drodzy uczniowie i rodzice

W poniższym linku przedstawiamy dla was informacje od Pani pielęgniarki jak zachowywac się w czasie pandemii.

https://www.youtube.com/watch?v=PS__aNX65eY


Drodzy Rodzice,

Już kilka tygodni mierzymy się z ogromnym stresem związanym z pandemią COVID-19.

Dodatkowo jesteśmy zamknięci w swoich domach, pracujemy i uczymy się zdalnie. Czujemy niepokój, bo nie wiemy kiedy kryzys minie. Tylko, że sytuacja się nie zmienia…

Mamy prawo do różnych emocji, zdarza się, że tracimy cierpliwość, mimo,że staramy się odnosić do swoich dzieci z miłością i wyrozumiałością.

Nasze dzieci tym bardziej mogą nie rozumieć sytuacji w której się znaleźliśmy  i ich reakcją może  być niezadowolenie, zniechęcenie ale też nadmierne pobudzenie i trudności w kontrolowaniu emocji.

Co robić w sytuacjach, które nas przerastają?

Na te i inne pytania postaramy się Państwu odpowiedzieć.

Jak zmotywować dziecko do pracy w domu?

 

1.       Ustal plan dnia. Warto ustalić stały porządek dnia zwłaszcza w sytuacji pracy zdalnej w domu. Dziecko poczuje się bezpiecznie wiedząc co je czeka. Pozwoli to wyrobić właściwe nawyki.

2.       Pozwól odpocząć. Dzieci mają dużo siły i energii, ale mają też prawo być zmęczone. Dlatego warto aby przed pracą dziecko było wyspane, wypoczęte i najedzone. Pamiętaj o przerwach w trakcie pracy ( w zależności od potrzeb dziecka).

3.       Zbuduj dobrą atmosferę przed rozpoczęciem pracy.Wysłuchaj spokojnie i z uwagą dziecko. Wycisz emocje dziecka (przytulenie, odbijanie piłki, rysowanie itp.)

4.       Zadbaj o właściwe przygotowanie miejsca pracy. Odpowiednie oświetlenie, wygodne uporządkowane biurko, wywietrzony pokój. Ważne aby w pobliżu nie było innych urządzeń elektrycznych typu: telefon, tablet, telewizor.

5.       Znajdź powód niechęci. Zorientuj się, czy dziecko nie lubi odrabiać wszystkich lekcji, czy niechęć dotyczy tylko jednego przedmiotu ( np. nie rozumie, ma zaległości). W takiej sytuacji należy pomóc dziecku w zrozumieniu materiału i nadrobieniu zaległości.

6.       Nagradzaj najmniejsze wysiłki. Dostrzegaj sukcesy i starania dziecka. Chwal – za osiągnięcia,
a także za włożony wysiłek. Chwalenie dobrze odrobionego zadania zmotywuje dziecko. Omawiając jego pracę, najpierw podkreśl dobre strony, wskazując nad czym mogłoby jeszcze popracować. Nagrody lepiej motywują niż kary. Stopniuj je umiejętnie.

7.       Mądrze motywuj. Częstym błędem jest przekupywanie dziecka np. obietnica nowej gry, lepszego telefonu , słodyczy. Wszystko to sprawi, że dziecko będzie stale oczekiwało nagród. Zdecydowanie lepiej wyjaśnić sens wykonywanej pracy i jakie z tego płyną korzyści
dla dziecka. Nie ma tu jednak konkretnej metody, ponieważ każdy z nas jest inny i wszystko zależy od sytuacji w jakiej się znajdujemy  i zainteresowań dziecka. Staraj się  porównywać dziecka do rodzeństwa, kolegów, lecz do poprzedniego jego poziomu umiejętności – uświadamiasz mu w ten sposób  postępy i motywujesz do dalszej pracy.

8.       Naucz odpowiedzialności. Dziecko musi poczuć, że jak każdy członek rodziny ma swoje obowiązki. Możemy tu użyć argumentu, że w życiu każdego człowieka jest czas na pracę i na przyjemności.

Wspierająca postawa rodzica, konsekwentne przestrzeganie stałych pór w planie dnia dziecka, jasno sprecyzowane oczekiwania wobec niego w sytuacji nauki poza szkołą z pewnością ułatwią dziecku przystosowanie się do nowej sytuacji.

 

Drogi Rodzicu,

Nie porównuj, nie oceniaj. Wspieraj


krótkie wskazówki dla ucznia


Drodzy rodzice

Drodzy Rodzice,

W sytuacji, w której nie mamy codziennego kontaktu, nie spotykamy się na terenie szkoły
i nie mamy przestrzeni na bezpieczne warunki rozmowy pragniemy podzielić się ważnym tematem, może on się okazać dla kogoś z Państwa równie ważny.

Szacuje się, że w czasie pandemii koronawirusa zjawisko przemocy domowej niewyobrażalnie wzrosło.Jedną ze strategii sprawców przemocy domowej jest izolowanie osoby, którą krzywdzą: od przyjaciół, rodziny, miejsca pracy.  Stając w obliczu tak trudnej sytuacji jeszcze bardziej należy mieć na względzie wspólne dobro. Z uwagi na to, że każdy przebywa w domu możemy się wsłuchać w wołanie o pomoc sąsiadki, krzyki bezbronnych dzieci. Nie bądźmy obojętni.

W obronie najsłabszych powstało wiele inicjatyw społecznych umożliwiających niesienie pomocy:

Ø  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia

telefon dla Ofiar i Świadków Przemocy w Rodzinie – „Warszawska Niebieska Linia” 022 668 70 00

 

 

Ø  Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

- kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysowe psychicznym,

- telefoniczna interwencja kryzysowa,

- pomoc prawną i konsultacje psychiatryczne, po konsultacji z psychologiem,

- poradnictwo socjalne,

- dla osób doświadczających przemocy także terapię długoterminową,

- schronienie dla osób doświadczających kryzysu, w tym dla rodzin z małoletnimi dziećmi, które utraciły możliwośćzamieszkiwania w środowisku domowym.

Dział Interwencji Kryzysowej – pobyt w Hostelu i pomoc ambulatoryjna

Adres:  ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-842 Warszawa,

e-mail: sekretariat@woik.waw.pl; interwencjakryzysowa@woik.waw.pl

tel.: 22 855 44 32

Godziny otwarcia: całodobowo

 

 

 

Ø  BezpłatnyTELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY czynny całą dobę.

116 111

 

Ø  Interwencja kryzysowa online w Ośrodku Jap

 

Kiedy warto skorzystać z interwencji kryzysowej online?

-trudności w radzeniu sobie ze stresem,

-przeżywanie silnych negatywnych emocji, skoki nastroju i objawy psychosomatyczne, które uniemożliwiają  normalne funkcjonowanie,

-poczucie braku wpływu na swoją sytuację życiową, natłok negatywnych myśli lub poczucie pustki i „zapadania się”.

 

Jak się zapisać?

 

W recepcji: tel: 799-033-966 lub mail: recepcja@osrodekja.pl

 

Przez kalendarz online wybierając odpowiedniego specjalistę https://www.osrodekja.pl/kalendarz

 

Ø  O pomoc można zgłosić się także do Centrum Praw Kobiet, które cały czas pracuje zdalnie. Na konsultacje z psychologiem lub konsultacje prawne można umówić się zarówno telefonicznie, jak i mailowo.

Telefony:

interwencyjny (600-07-07-17) – całodobowo

zaufania (22 621 35 37) -

10:00-16:00psychologiczny: od pon. do pt. (bez czwartków),prawny: czwartki

Ø  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dzieckatelefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Działa całodobowo i bezpłatnie. Jest zarówno telefonem zaufania, jak i pełni rolę telefonu interwencyjnego

 

800 12 12 12

 

Ø  Jeśli jest Pani lub Pan w kwarantannie lub izolacji z toksycznym, przemocowym partnerem/partnerką/inną osobą, proszę o napisanie do fikcyjnej firmy Rumianki
i bratki - naturalne kosmetyki SKLEP
lub na mail: rumiankiibratki@gmail.com
z zapytaniem o Naturalne Kosmetyki do Ciała(których oczywiście nie ma w sklepie), a sklep na bieżąco będzie sprawdzać, co u Pani/Pana. Jeśli w  domu można się czuć bezpieczna/y proszę napisać na fanpage Rumianki i bratki - naturalne kosmetyki SKLEP. Będziemy co jakiś czas monitorować i sprawdzać Państwa sytuację. Jeśli złożą Państwo ZAMÓWIENIE i podadzą swój adres – sklep zadzwoni po policję.

 

Sklep działa w porozumieniu i ścisłej współpracy z Fundacją Centrum Praw Kobiet, na wiadomości odpowiadają psycholożki specjalizujące się w sprawach dotyczących przemocy domowej.

 

            Jednocześnie przypominamy, że szkolny zespół pomocy psychologiczno -pedagogicznejjest do Państwa dyspozycji. W razie trudności i pytań w tym trudnym dla nas wszystkich czasie zapraszamy do kontaktu poprzez maila lub za pomocą programu SKYPE.

 

 

Specjaliści pełnią dyżury na SKYPE zgodnie z harmonogramem:

 

Wioletta Dudzik (adres SKYPE : live:.cid.a215567673b25e6e)

poniedziałek, wtorek, środa – godz. 9.00- 12.00 czwartek, piątek w godz. 12.00 15.00

 

Maria Lubowidzka- Dąbrowska(adres SKYPE:  live:.cid.37a226d0f352b070)

 

poniedziałek, wtorek, środa – godz. 12.00- 15.00czwartek, piątek w godz. 09.00 - 12.00

 

Anna Baj (adres SKYPE: live:.cid.f79943de822ea3f1)

 

poniedziałek – piątek w godz. 10.00 –13.00

 

Paulina Boczkowska ( adres SKYPE:  live:.cid.7de214a4a3981691 )

 

poniedziałek – piątek w godz. 13.00 – 16.00

 

 

 

Adresy mailowe:

 

w.dudzik.zss63@gmail.com

 

m.dabrowska.zss63@gmail.com

 

annabaj8@gmail.com

 

p.boczkowska.zss63@gmail.com


Apel Mazowieckiej Policji

NOWY_Apel_Koronawirus__1_.pptx


Koronawirus

BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X