AAA

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

„Abecadło – To Ja”

Dla klasy VIII i Gimnazjum – przygotowanie do lepszego funkcjonowania w życiu społecznym.

Zajęcia mają na celu:

 • Lepsze rozumienie siebie, swoich myśli, uczuć itp.
 • Zwiększenie poczucia samoakceptacji i poczucia wartości;
 • Kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych w grupie opartych na szacunku, uczciwości i tolerancji;
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich uczuć, myśli, zasad, poglądów na forum grupy poprzez argumentację swoich wypowiedzi;
 • Kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy równoczesnym akceptowaniu potrzeb innych – elementy treningu asertywności;
 • Utrwalanie zasad i norm panujących w społeczeństwie i rozumienie konsekwencji ich łamania;
 • Odkrywanie swoich mocnych stron, zdolności, które w przyszłości mogą pomoc przy wyborze zawodu;
 • Zwiększenie świadomości wpływu na własne życie – rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czyny i słowa;
 • Stawianie sobie celów i zrozumienie procesu decyzyjnego.

SKRÓTOWY PROGRAM

„Abecadło – To Ja”

 • Akceptacja siebie i innych;
 • Bezpieczeństwo;
 • Cele w życiu – długoterminowe i bieżące;
 • Decyzje w naszym życiu i ich konsekwencje;
 • Emocje;
 • Finanse – „fortuna kołem się toczy”;
 • Granice w naszym życiu;
 • Humor i poczucie humoru;
 • Po co jest nam potrzebna inteligencja;
 • Ja – jaki jestem i jak widzą mnie inni;
 • Kultura osobista;
 • Co lubimy robić? Co nam sprawia przyjemność?;
 • „Co mi przychodzi łatwo?”;
 • Myśli pozytywne i negatywne – jak na nas wpływają;
 • Naturalność i neutralność;
 • Odpowiedzialność za własne czyny;
 • Pomoc; potrzeby nasze i innych ludzi; Przyszłość;
 • Rozwiązywanie problemów;
 • Szacunek do siebie i innych; Samodzielność;
 • Tolerancja;
 • Uczucia;
 • Wartości w naszym życiu; współpraca
 • Zainteresowania;
BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X