AAA

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena

W ramach zajęć wspierających rozwój uczniów w szkole stosowana jest Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS _ program szkolny. Jest to metoda stworzona przez dr K. Johansena i ma na celu poprawę przetwarzania bodźców słuchowych. Metoda ta stosowana jest obecnie na całym świecie, cieszy się uznaniem w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Skandynawii i krajach Ameryki Północnej.

Dzieci z trudnościami w przetwarzaniu słuchowym mają problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków i lokalizacją ich źródła, nie rozumieją wzorców dźwiękowych i mają problemy z rozumieniem mowy zniekształconej czy w hałasie. Konsekwencją tych zaburzeń są często trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi oraz konstruowaniu pisemnych i ustnych wypowiedzi. Program terapeutyczny poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

  • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
  • Czytanie,
  • Rozumienie mowy,
  • Artykulację,
  • Komunikację,
  • Samoocenę,
  • Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
  • Utrzymanie równowagi,
  • Koordynację ruchów,
  • Motorykę.
BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X